Mapa Žebříček

035 Lenost

035 Lenost
Souřadnice:393|488
Body: 10.495
Hráč:Lenost
Kmen: SMRT
Činnosti
Centrovat mapu
Nahlásit název vesnice
Zobrazit složku vesnice (Vnější strana)